BÀI 8 – PHẦN 2 – THÌ “NGHE ĐỒN” – HIỆN TẠI – TƯƠNG LAI

Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về “thì nghe đồn” dùng với hiện tại và tương lai nhé Thì hiện tại Câu khẳng định Công thức Thì hiện tại tiếp diễn của động từ + muş + đuôi chỉ ngôi Konuşuyormuşum Konuşuyormuşsun Konuşuyormuş Konuşuyormuşuz Konuşuyormuşsunuz Konuşuyormuşlar Câu hỏi Công thức Thì hiện tạiContinue reading “BÀI 8 – PHẦN 2 – THÌ “NGHE ĐỒN” – HIỆN TẠI – TƯƠNG LAI”