Truyện tự viết

Những câu chuyện nhỏ mình tự viết bằng tiếng Thổ. Vì tự nghĩ ra, tự viết nên mình cảnh báo trước với các bạn sự nhảm nhí LOL!

%d bloggers like this: