Bao tiền một mớ bình yên – Türkçe çeviri

Một bài hát mình cũng khá thích, nhất là vào những đêm muộn, vừa nghe vừa vẽ, hôm nay lại nảy ra ý định dịch sang tiếng Thổ…cho vui. 😀

Không biết bao tiền một mớ bình yên nhỉ…

Published by Hoàng Lê Thanh Hà

A Turkey-addict.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: