Luyện nghe

Mình sẽ chia bài nghe theo từng bài học lớn nhé. Sau khi học xong ngữ pháp 1 bài, các bạn có thể vào luyện nghe để nâng cao trình độ.

Dưới từng bài nghe sẽ có các bài tập nhỏ để luyện tập, đồng thời sẽ có nội dung bài nghe để các bạn kiểm tra lại.
Đừng xấu hổ khi không biết!
Hãy xấu hổ khi không học!

%d bloggers like this: