Bài tập – Bài thi

Đây là danh sách các bài tập tổng hợp theo từng bài lớn.
Danh sách sẽ được cập nhật thường xuyên theo bài học nhé!


BÀI TẬP

TRÌNH ĐỘ A1

BAO GỒM các bài tập của bài 1 tới bài 6

undefined

Bài 1
Cùng ôn lại về phần tự giới thiệu và các câu hỏi cơ bản nhé

Bài 2
Ôn lại cách nói giờ và thì hiện tại tiếp diễn nhé

Bài 3
Ôn lại cách dùng sở hữu cách và các danh từ ghép nhé!

undefined

Bài 4
Cùng làm bài tập về thì quá khứ nhé

undefined

Bài 5
Làm bài tập về câu ra lệnh và so sánh nhé

undefined

Bài 6
Làm bài tập về hậu tố đối cách cùng từ nối nhé

TRÌNH ĐỘ A2

BAO GỒM CÁC BÀI TẬP CỦA BÀI 7 TỚI BÀI 12

Bài 7
Cùng làm bài tập về thì tương lai nhé

Bài 8
Cùng làm bài tập về “thì nghe đồn” nhé

Bài 9
Cùng làm bài tập về “thì hiện tại chung” cũng như “các thói quen trong quá khứ” nhé

Bài 10
Cùng làm bài tập về cách biến động từ thành danh từ nhé

Bài 11
Cùng làm bài tập về các cách nối câu và các động từ trạng ngữ nhé

Bài 12
Cùng làm bài tập về các từ nối hay dùng nhé.

TRÌNH ĐỘ B1

Bao gồm các bài tập của bài 13 tới bài 24

Bài 13
Cùng làm bài tập về “nên”, “cần” và “phải” nhé!

Bài 14
Cùng làm bài tập về trạng từ phản thân, động từ phản thân và động từ hỗ tương nhé

Bài 15
Cùng làm bài tập về “ước gì”, “giá mà” và “khi mà” nhé

Bài 16
Cùng làm bài tập về “Kể từ khi…” nhé!

Bài 17
Cùng làm bài tập về các loại câu điều kiện nhé

Bài 18
Cùng làm bài tập về câu khởi phát nhé

Bài 19
Cùng làm bài tập về câu bị động nhé!

Bài 20
Cùng làm bài tập về phân từ mô tả chủ thể nhé!

Bài 21
Cùng làm bài tập về “khi ai làm gì đó” nhé!

Bài 22
Cùng làm bài tập về câu tường thuật đầy đủ nhé!

Bài 23
Cùng làm bài tập về cách nói lý do và danh động từ nhé!

Bài 24
Cùng làm bài tập về “dù…” nhé!

TRÌNH ĐỘ B2

bao gồm các bài tập từ bài 25 đến bài 30

Bài 25
Cùng làm bài tập về động từ phức hợp nhé!

Bài 26
Cùng làm bài tập về động danh từ kết hợp nhé

Bài 27
Cùng làm bài tập về động từ trợ giúp Olmak nhé

Bài 28
Cùng làm bài tập về hậu tố kết nối nhé!

Bài 29
Cùng làm bài tập về Danh động từ, danh tính từ và từ nối có chứa “ki” nhé

Bài 30
Cùng làm bài tập về hậu tố “theo như”, “trong trường hợp”… nhé


BÀI THI THỬ

TRÌNH ĐỘ A1
Bao gồm các bài thi trình độ A1. Các bạn học xong bài 6 thì thử sức với bài thi nhé
BÀI THI THỬ A1 BÀI THI THỬ A1
SỐ 1SỐ 2
TRÌNH ĐỘ A2
Bao gồm các bài thi của trình độ A2. Các bạn học xong bài 12 thì thử sức với bài thi nhé
BÀI THI THỬ A2BÀI THI THỬ A2
SỐ 1SỐ 2

Hôm nay là cơ hội để bạn xây dựng “ngày mai” theo ý muốn của mình.

%d bloggers like this: