BÀI 18 – BÀI TẬP

Các ảnh bài tập hôm nay hơi mờ, các bạn có thể bấm chuột phải rồi chọn mở image trong 1 tab khác, như vậy ảnh sẽ hiện trong tab mới rõ hơn 1 chút nhé!

Bài 1: Viết lại thành câu có sử dụng động từ khởi phát

Bài 2: Điền hậu tố hợp lý vào chỗ trống

Bài 3: Điền hậu tố hợp lý vào chỗ trống

Bài 4: Nối câu của hai vế với nhau sao cho hợp lý

Bài 5: Điều hậu tố vào chỗ trống cho hợp lý

Bài 6 Viết lại thành câu có sử dụng động từ khởi phát

Bài 7: Đọc bài sau và trả lời câu hỏi

Bài 8 Chọn từ trong khung để điền vào chỗ trống

Bài 9 Chọn từ đúng

Bài 10 Chọn từ trong khung để điền vào chỗ trống

Bài 11 Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống

Bài 12 Viết lại thành câu từ những từ gợi ý

Published by Hoàng Lê Thanh Hà

A Turkey-addict.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: