BÀI 17 – BÀI TẬP

Bài 1: Chọn từ trong khung để điền vào chỗ trống

Bài 2: Điền hậu tố vào chỗ trống

Bài 3: Điền hậu tố vào chỗ trống

Bài 4: Chọn câu thích hợp vế bên trái để ghép vào vế phải

Bài 5: Điền thêm vế trước theo ý bạn để tạo thành câu có nghĩa

Bài 6: Chọn từ trong khung điền vào chỗ trống

Bài 7: Điền hậu tố vào chỗ trống

Bài 8: Chọn từ trong khung điền vào chỗ trống cho hợp lý

Bài 9: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống

Bài 10: Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Bài 11: Điền từ thích hợp trong khung vào chỗ trống

Bài 12: Điền từ thích hợp trong khung vào chỗ trống

Bài 13: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống

Bài 14: Chọn từ trong khung để điền vào chỗ trống

Published by Hoàng Lê Thanh Hà

A Turkey-addict.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: