BÀI 19 – BÀI TẬP

Bài 1: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống

Bài 2: Viết lại thành câu bị động

Bài 3: Đánh dấu vào câu bị động

Bài 4: Đánh dấu vào đáp án đúng

Bài 5: Viết lại thành câu bị động

Bài 6: Nối ba vế để thành câu có nghĩa

Bài 7: Điền hậu tố vào câu

Bài 8: Điền hậu tố vào câu

Bài 9: Chọn từ đúng

Bài 10: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Published by Hoàng Lê Thanh Hà

A Turkey-addict.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: