BÀI 27 – BÀI TẬP

Bài 1: Nối từ cho đúng

Bài 2: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống

Bài 3: Điền từ thích hợp trong khung vào đoạn văn

Bài 4: Viết lại câu theo mẫu

Bài 5: Nối từ thích hợp

Bài 6: Điền hậu tố cho đúng

Bài 7: Nối hai vế

Bài 8: Điền hậu tố thích hợp

Bài 9: Điền hậu tố thích hợp

Bài 10: Chọn câu trả lời đúng

Published by Hoàng Lê Thanh Hà

A Turkey-addict.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: