BÀI 12 -BÀI TẬP

Bài 1: Điền thêm hậu tố vào chỗ trống

Bài 2: Đọc đoạn văn, tìm từ trong khung điền vào chỗ trống và đánh dấu Đúng/Sai

Bài 3: Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi

Bài 4: Điền hậu tố vào chỗ trống

Bài 5 Ghép hai vế thành câu bằng cách đánh số thứ tự đúng cho vế bên phải

Bài 6: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Bài 7: Điền câu hỏi thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành đoạn hội thoại

Bài 8 Đọc đoạn văn dưới đây và trả lời 5 câu hỏi bên cạnh

Bài 9: Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Bài 10 Đánh dấu đúng số thứ tự cho cột bên phải để phù hợp với cột bên trái

Bài 11: Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Published by Hoàng Lê Thanh Hà

A Turkey-addict.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: