BÀI 11 – BÀI TẬP

Bài 1: Nối hai câu thành một câu

Bài 2: Điền hậu tố đúng vào chỗ trống

Bài 3: Chọn từ trong ô để điền vào chỗ trống

Bài 4: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống

Bài 5: Nối hai câu thành một câu

Bài 6: Đọc và điền vào chỗ trống

Bài 7: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống

Bài 8: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống

Bài 9: Đọc đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi

Bài 10: Nối hai câu thành một câu

Bài 11: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống

Bài 12: Điền vào chỗ trống thích hợp cho đoạn văn

Published by Hoàng Lê Thanh Hà

A Turkey-addict.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: