BÀI 22 – BÀI TẬP

Bài 1 : Viết lại câu tường thuật cho hợp lý

Bài 2: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống

Bài 3: Viết lại câu tường thuật cho hợp lý

Bài 4: Viết lại câu tường thuật hợp lý

Bài 5 Điền hậu tố thích hợp cho đoạn hội thoại

Bài 6: Sắp xếp đoạn văn theo thứ tự thích hợp

Bài 7: Viết lại câu tường thuật hợp lý

Bài 8: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống

Bài 9: Viết lại câu tường thuật hợp lý

Published by Hoàng Lê Thanh Hà

A Turkey-addict.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: