BÀI 23 – PHẦN 1 – VÌ… (1)

Càng về cuối các bài học càng có vẻ dễ nhằn hơn vì tất cả những bài học khó nhất chúng ta đã trải qua rồi. Do vậy các bài học sắp tới sẽ ngắn và khá dễ hiểu.

Hôm nay chúng ta sẽ học cách nói lý do, hay nói đúng hơn là, câu trần thuật có lý do trong đó.

Ví dụ:

Tôi học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ vì tôi sống tại Thổ.

Câu nói này, bình thường chúng ta sẽ dịch ra tiếng Thổ như thế nào nhỉ?

Türkçe öğreniyorum çünkü Türkiye’de yaşıyorum

Đúng.

Nhưng hôm nay chúng ta sẽ học các cách nói khác nghe tự nhiên hơn và hay hơn nhé.

Đó là cách dùng “için” hoặc hậu tố -DEN


Cách tạo thành 1 câu trần thuật chỉ nguyên nhân có sử dụng için/DEN

Vế chỉ nguyên nhân + için/DEN + Vế chỉ kết quả

Vế chỉ kết quả chúng ta đặt câu bình thường. Chúng ta chỉ biến đổi động từ ở vế nguyên nhân.

 • Lưu ý:
  – Khi dùng için, chúng ta tách için ra khỏi vế chỉ nguyên nhân
  – Khi dùng hậu tố DEN, chúng ta ghi liền hậu tố DEN vào sau vế chỉ nguyên nhân.

Công thức biến đổi động từ ở vế nguyên nhân

Cũng như với câu tường thuật, chúng ta chia làm 2 trường hợp

 • Nếu động từ ở vế nguyên nhân chỉ hành động ở hiện tại hay quá khứ

Gốc động từ (bỏ mak/mek) + diği/ dığı/ duğu/ düğü + hậu tố chỉ ngôi

Hậu tố chỉ ngôi:

 1. Ben -> m
 2. Sen -> n
 3. O -> không thêm
 4. Biz -> miz/mız/muz/müz
 5. Siz -> niz/nız/nuz/nüz
 6. Riêng ngôi Onlar

Gốc động từ (bỏ mak/mek) +dikleri/ dıkları/ dukları/ dükleri

Ví dụ

Türkiye’de yaşadığım için Türkçe öğreniyorum

Türkiye’de yaşadığımdan Türkçe öğreniyorum

 • Nếu động từ ở vế nguyên nhân chỉ hành động ở tương lai

Động từ gốc (bỏ mak/mek) + eceği/acağı + hậu tố chỉ ngôi

 1. Ben -> m
 2. Sen -> n
 3. O -> không thêm
 4. Biz -> miz/mız/muz/müz
 5. Siz -> niz/nız/nuz/nüz
 6. Riêng ngôi Onlar

Động từ gốc (bỏ mak/mek) + ecekleri/acakları

Ví dụ

Türkiye’de yaşayacağım için Türkçe öğreniyorum

Türkiye’de yaşayacağımdan Türkçe öğreniyorum

Tôi học tiếng Thổ vì tôi sẽ sống tại Thổ Nhĩ Kỳ

Lưu ý: Với ngôi O, chúng ta cần thêm “n” trước khi thêm hậu tố DEN

Her gün yüzlerce yeni araç trafiğe çıktığından büyük şehirlerdeki ulaşım sorunu günden güne büyüyor

 Vấn đề giao thông ở các thành phố lớn càng trở nên nhức nhối khi mỗi ngày có hàng trăm phương tiện mới tham gia giao thông.

BÀI TẬP

Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống

Published by Hoàng Lê Thanh Hà

A Turkey-addict.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: