BÀI 23 – BÀI TẬP

Bài 1: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống Bài 2: Viết lại câu theo mẫu Bài 3: Viết lại câu thích hợp Bài 4: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi Bài 5: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống Bài 6: Đọc và trả lời câu hỏi Bài 7: ĐiềnContinue reading “BÀI 23 – BÀI TẬP”

BÀI 23 – PHẦN 3 – BIẾN ĐỘNG TỪ THÀNH DANH TỪ – CHI TIẾT

Chúng ta đã từng học cách biến động từ thành danh từ như bài 10 – phần 1. Tuy nhiên, ở bài 10, chúng ta chỉ học cách biến động từ thành danh từ 1 cách chung chung. Bài hôm nay chúng ta sẽ đi vào cụ thể và chi tiết hơn về văn phạmContinue reading “BÀI 23 – PHẦN 3 – BIẾN ĐỘNG TỪ THÀNH DANH TỪ – CHI TIẾT”

BÀI 23 – PHẦN 2 – VÌ… (2)

Bài hôm nay cũng rất dễ thôi, đó là các cách để nói “lý do” khác. 4 từ dưới đây được coi như từ nối, chúng sẽ được dùng sau danh từ: -DEN Dolayı Dùng cho mọi lý do, cả tích cực lẫn tiêu cực Sözlerimden dolayı kırıldıysan özür dilerim Nếu em tổn thương vìContinue reading “BÀI 23 – PHẦN 2 – VÌ… (2)”

BÀI 23 – PHẦN 1 – VÌ… (1)

Càng về cuối các bài học càng có vẻ dễ nhằn hơn vì tất cả những bài học khó nhất chúng ta đã trải qua rồi. Do vậy các bài học sắp tới sẽ ngắn và khá dễ hiểu. Hôm nay chúng ta sẽ học cách nói lý do, hay nói đúng hơn là, câuContinue reading “BÀI 23 – PHẦN 1 – VÌ… (1)”