BÀI 25 – BÀI TẬP

Bài 1: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống

Bài 2: Chọn ô đúng

Bài 3: Đọc và điền hậu tố đúng vào đoạn văn

Bài 4: Chọn ô đúng

Bài 5: Điền hậu tố thích hợp

Bài 6: Viết số thứ tự đúng vào ô

Bài 7: Sắp xếp lại từ trong câu

Bài 8: Điền hậu tố thích hợp

Published by Hoàng Lê Thanh Hà

A Turkey-addict.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: