BÀI 25 – BÀI TẬP

Bài 1: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống Bài 2: Chọn ô đúng Bài 3: Đọc và điền hậu tố đúng vào đoạn văn Bài 4: Chọn ô đúng Bài 5: Điền hậu tố thích hợp Bài 6: Viết số thứ tự đúng vào ô Bài 7: Sắp xếp lại từ trong câuContinue reading “BÀI 25 – BÀI TẬP”

BÀI 25 – ĐỘNG TỪ PHỨC HỢP

Chào mừng các bạn đến với trình độ B2. Quả là một chặng đường dài để tới được ngày hôm nay! Kể từ bài này, mình sẽ thay đổi các viết bài giảng một chút. Thay vì chia thành các bài nhỏ, mình sẽ gộp lại nhau thành 1 bài lớn. Kiến thức của sáchContinue reading “BÀI 25 – ĐỘNG TỪ PHỨC HỢP”