BÀI 28 – BÀI TẬP

Bài 1: Điền hậu tố thích hợp

Bài 2: Nối nửa câu bên phải với nửa câu bên trái để tạo thành câu hợp lý

Bài 3: Viết lại câu sau cho đúng

Bài 4: Chọn từ trong khung để điền vào chỗ trống

Bài 5: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Bài 6: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống

Bài 7: Viết lại câu dùng các hậu tố đã học

Bài 8: Chọn hậu tố đúng

Bài 9: Điều hậu tố đúng

Bài 10: Chọn từ trong khung điền vào chỗ trống

Bài 11: Chọn từ đúng

Bài 12: Chọn từ trong khung điền vào chỗ trống cho hợp lý

Published by Hoàng Lê Thanh Hà

A Turkey-addict.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: