BÀI 28 – BÀI TẬP

Bài 1: Điền hậu tố thích hợp Bài 2: Nối nửa câu bên phải với nửa câu bên trái để tạo thành câu hợp lý Bài 3: Viết lại câu sau cho đúng Bài 4: Chọn từ trong khung để điền vào chỗ trống Bài 5: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi BàiContinue reading “BÀI 28 – BÀI TẬP”

BÀI 28 –HẬU TỐ KẾT NỐI

Các trình độ dưới, chúng ta đã học rất nhiều hậu tố kết nối khác nhau. Ví dụ như: -CA, -Ip, -ErEk,… Hôm nay chúng ta học thêm 1 số hậu tố kết nối khác rất hay được dùng trong tiếng Thổ -Iver Gốc động từ (bỏ mak/mek) + Iver + thì của vermek HậuContinue reading “BÀI 28 –HẬU TỐ KẾT NỐI”