BÀI 30 – HẬU TỐ: THEO NHƯ…, TRONG TRƯỜNG HỢP…

Vèo 1 cái lại đã đến ngày kết thúc trình độ B2. Thật sự trình độ B2 mình không còn ghi chi tiết như các trình độ bên dưới nữa vì từ B2 trở đi, những gì bạn học được trong sách chỉ còn đơn giản là công thức của các hâu tố, giới từ,Continue reading “BÀI 30 – HẬU TỐ: THEO NHƯ…, TRONG TRƯỜNG HỢP…”

BÀI 28 –HẬU TỐ KẾT NỐI

Các trình độ dưới, chúng ta đã học rất nhiều hậu tố kết nối khác nhau. Ví dụ như: -CA, -Ip, -ErEk,… Hôm nay chúng ta học thêm 1 số hậu tố kết nối khác rất hay được dùng trong tiếng Thổ -Iver Gốc động từ (bỏ mak/mek) + Iver + thì của vermek HậuContinue reading “BÀI 28 –HẬU TỐ KẾT NỐI”

BÀI 10 – PHẦN 2 – CÁC LOẠI HẬU TỐ

Chúng ta đã biết 3 cách biến động từ thành danh từ ở bài trước. Có bao giờ các bạn thắc mắc làm sao để sử dụng nhiều động từ trong 1 câu không? Ví dụ nhé: Tôi không muốn làm bài tập về nhà. Câu này trong tiếng Thổ chúng ta sẽ phải nóiContinue reading “BÀI 10 – PHẦN 2 – CÁC LOẠI HẬU TỐ”

BÀI 8 – PHẦN 3 – ĐUÔI ‘DIR’ – KHẲNG ĐỊNH HAY DỰ ĐOÁN

Bài học hôm nay rất nhanh và dễ hiểu thôi, do văn phạm ngữ pháp này chúng ta đã từng được gặp nhiều lần trước đây. Hôm nay chúng ta sẽ nói kỹ hơn về nó. Đuôi “dir” / “dır” / “dur” / “dür” Trong bài 6 – phần 2 – thì hiện tại tiếpContinue reading “BÀI 8 – PHẦN 3 – ĐUÔI ‘DIR’ – KHẲNG ĐỊNH HAY DỰ ĐOÁN”

BÀI VII – PHẦN 3 – THÌ TƯƠNG LAI CHƯA HOÀN THÀNH

Trong Tiếng Thổ có một loại thì, đó là thì tương lai chưa hoàn thành. Thì này để chỉ các hành động đã được lập kế hoạch trong quá khứ nhưng cho tới hiện tại vẫn chưa được diễn ra. Câu khẳng định + Câu phủ định Công thức Động từ gốc (bỏ mak/mek) +Continue reading “BÀI VII – PHẦN 3 – THÌ TƯƠNG LAI CHƯA HOÀN THÀNH”