BÀI 10 – BÀI TẬP

Bài 1: Đọc đoạn văn và đánh dấu đúng/sai Bài 2: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống Bài 3: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống Bài 4: Đánh số thứ tự để tạo thành đoạn hội thoại hoàn chỉnh Bài 5: Điền hậu tố vào chỗ trống Bài 6: Điền từContinue reading “BÀI 10 – BÀI TẬP”

BÀI 10 – PHẦN 3 – CÂU TƯỜNG THUẬT GIÁN TIẾP: MỆNH LỆNH – YÊU CẦU – ĐỀ NGHỊ

Bài hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về câu tường thuật gián tiếp (câu kể lại) cho các mệnh lệnh, yêu cầu, đề nghị. Các bạn có thể tham khảo bài 5 phần 1 để ôn lại về câu mệnh lệnh, yêu cầu, đề nghị. Chúng ta nhìn tranh ví dụ sau: ChúngContinue reading “BÀI 10 – PHẦN 3 – CÂU TƯỜNG THUẬT GIÁN TIẾP: MỆNH LỆNH – YÊU CẦU – ĐỀ NGHỊ”

BÀI 10 – PHẦN 2 – CÁC LOẠI HẬU TỐ

Chúng ta đã biết 3 cách biến động từ thành danh từ ở bài trước. Có bao giờ các bạn thắc mắc làm sao để sử dụng nhiều động từ trong 1 câu không? Ví dụ nhé: Tôi không muốn làm bài tập về nhà. Câu này trong tiếng Thổ chúng ta sẽ phải nóiContinue reading “BÀI 10 – PHẦN 2 – CÁC LOẠI HẬU TỐ”

BÀI 10 – PHẦN 1 – BIẾN ĐỘNG TỪ THÀNH DANH TỪ

Chúng ta đã từng học cách biến danh từ thành tính từ như bài V – Phần 2. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cách biến động từ thành danh từ nhé. Có 3 cách để biến động từ thành danh từ, và 3 cách này có 1 chút khác nhau ởContinue reading “BÀI 10 – PHẦN 1 – BIẾN ĐỘNG TỪ THÀNH DANH TỪ”