BÀI 10 – BÀI TẬP

Bài 1: Đọc đoạn văn và đánh dấu đúng/sai

Bài 2: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống

Bài 3: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống

Bài 4: Đánh số thứ tự để tạo thành đoạn hội thoại hoàn chỉnh

Bài 5: Điền hậu tố vào chỗ trống

Bài 6: Điền từ trong khung vào chỗ trống, biến đổi sao cho thích hợp

Bài 7: Điền số thứ tự vào câu thích hợp

Bài 8: Biến câu đề nghị thành câu tường thuật gián tiếp

Bài 9: Biến câu tường thuật gián tiếp thành câu đề nghị

Bài 10: Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Bài 11: Điền từ vào chỗ trống

Bài 12: Điền từ vào chỗ trống như gợi ý, sau đó đánh dấu đúng/sai và nối từ cho đúng

Bài 13: Điền hậu tố thích hợp

Bài 14: Điền hậu tố thích hợp

Bài 15: Nối từ tạo thành câu thích hợp

Published by Hoàng Lê Thanh Hà

A Turkey-addict.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: