BÀI 22 – PHẦN III – CÂU TƯỜNG THUẬT ĐẦY ĐỦ (3)

Chúng ta đã học xong về cách tường thuật một câu nói, 1 câu hỏi (cả dạng bình thường lẫn câu hỏi có/không). Cách tường thuật lại đơn giản là biến đổi động từ trong câu cần tường thuật thành danh từ. Hôm nay chúng ta đi tìm hiểu các trường hợp còn lại trongContinue reading “BÀI 22 – PHẦN III – CÂU TƯỜNG THUẬT ĐẦY ĐỦ (3)”

BÀI 22 – PHẦN II – CÂU TƯỜNG THUẬT ĐẦY ĐỦ (2)

Về câu hỏi bình thường, như chúng ta đã học ở bài trước về cách tường thuật lại. Nhưng câu hỏi có/không thì lại hơi khác biệt một chút trong câu tường thuật. Hôm nay chúng ta sẽ học cách tường thuật lại câu hỏi có/không của một người khác. Công thức Động từ trongContinue reading “BÀI 22 – PHẦN II – CÂU TƯỜNG THUẬT ĐẦY ĐỦ (2)”

BÀI 22 – PHẦN 1 – CÂU TƯỜNG THUẬT ĐẦY ĐỦ (1)

Ở bài 10 – phần 3, chúng ta đã học 1 phần về câu tường thuật, đó là câu tường thuật gián tiếp cho mệnh lệnh, yêu cầu, đề nghị. Bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tất cả về câu tường thuật, hay nói cách khác, đó là cách tường thuật lại 1Continue reading “BÀI 22 – PHẦN 1 – CÂU TƯỜNG THUẬT ĐẦY ĐỦ (1)”

BÀI 10 – PHẦN 3 – CÂU TƯỜNG THUẬT GIÁN TIẾP: MỆNH LỆNH – YÊU CẦU – ĐỀ NGHỊ

Bài hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về câu tường thuật gián tiếp (câu kể lại) cho các mệnh lệnh, yêu cầu, đề nghị. Các bạn có thể tham khảo bài 5 phần 1 để ôn lại về câu mệnh lệnh, yêu cầu, đề nghị. Chúng ta nhìn tranh ví dụ sau: ChúngContinue reading “BÀI 10 – PHẦN 3 – CÂU TƯỜNG THUẬT GIÁN TIẾP: MỆNH LỆNH – YÊU CẦU – ĐỀ NGHỊ”