BÀI 22 – PHẦN II – CÂU TƯỜNG THUẬT ĐẦY ĐỦ (2)

Về câu hỏi bình thường, như chúng ta đã học ở bài trước về cách tường thuật lại. Nhưng câu hỏi có/không thì lại hơi khác biệt một chút trong câu tường thuật.

Hôm nay chúng ta sẽ học cách tường thuật lại câu hỏi có/không của một người khác.


Công thức

Động từ trong câu cần tường thuật sẽ được biến đổi thành 2 vế như sau

  • Vế 1 :

Gốc động từ (bỏ mak/mek) + ip/ıp/up/üp

  • Vế 2:

Với các thì hiện tại, các thì quá khứ

 Gốc động từ (bỏ mak/mek) + ma/me + diğini/ dığını/ duğunu/ düğünü                     

Riêng onlar :

Gốc động từ (bỏ mak/mek) + ma/me + diklerini/ dıklarını/ duklarını/ düklerini

Với thì tương lai

Gốc động từ (bỏ mak/mek) + ma/me + yacağını/yeceğini

Riêng onlar:

Gốc động từ (bỏ mak/mek) + ma/me + yeceklerini/yacaklarını


Ví dụ

Erol’a “Beni seviyor musun?” diye sordu

Hắn ta hỏi Erol “Em có yêu anh không”
  • Câu cần tường thuật”

Beni seviyor musun?

  • Động từ trong câu là sevmek biến đổi thành 2 vế

Vế 1: sevip

Vế 2: sevmediğini

Ta có câu tường thuật sau

Erol’a onu sevip sevmediğini sordu.

Hắn ta hỏi Erol không biết rằng cô ấy có yêu hắn không

Lale bana “Yarın İstanbul’a gidiyor musun?” diye sordu

Lale hỏi tôi “Ngày mai cậu có đi Istanbul không?

Lane bana yarın İstanbul’a gidip gitmeyeceğimi sordu

Lale hỏi rằng không biết ngày mai tôi có đi Istanbul không

Lưu ý

Tuy biến đổi động từ thành 2 vế, như về bản chất, đây cũng hoàn toàn là biến đổi động từ thành danh từ

Arkadaşım bana “Sen de bizimle gelebilecek misin?” diye sordu

Bạn tôi hỏi rằng “Cậu cũng sẽ đến với chúng tớ chứ?”

Arkadaşım bana benim de onlarla gelip gelemeyeceğimi sordu

Bạn tôi hỏi rằng không biết ngày mai tôi có thể đi cùng họ được không

Dịch đúng ra sẽ là:
Bạn tôi hỏi về sự đến hay không đến với họ của tôi hahahaha


Một số ví dụ nữa nhé

Ben sana “Hızlı araba kullanmayı seviyor musun?” diye sordum

Tao hỏi mày “mày có thích lái xe với tốc độ cao không?”

Tường thuật như sau

Ben sana hızlı araba kullanmayı sevip sevmediğini sordum

Tao hỏi mày rằng không biết mày có thích lái xe với tốc độ cao không

Ahmet bize “zaman zaman küçük yalanlar söylemez misiniz?” diye soruyor

Ahmet hỏi chúng tôi “Thỉnh thoảng các bạn không thể nói dối sao?”

Tường thuật như sau:

Ahmet zaman zaman küçük yalanlar söyleyip söylemediğimizi soruyor

Ahmet hỏi rằng không biết thỉnh thoảng chúng tôi có thể nói dối hay không

Bài tập

Viết lại thành câu tường thuật

Published by Hoàng Lê Thanh Hà

A Turkey-addict.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: