BÀI VII – PHẦN 3 – THÌ TƯƠNG LAI CHƯA HOÀN THÀNH

Trong Tiếng Thổ có một loại thì, đó là thì tương lai chưa hoàn thành. Thì này để chỉ các hành động đã được lập kế hoạch trong quá khứ nhưng cho tới hiện tại vẫn chưa được diễn ra. Câu khẳng định + Câu phủ định Công thức Động từ gốc (bỏ mak/mek) +Continue reading “BÀI VII – PHẦN 3 – THÌ TƯƠNG LAI CHƯA HOÀN THÀNH”

BÀI VII – PHẦN 2 – “LÀ”

Hẳn mọi người đã biết, trong tiếng Thổ, động từ “là” (trong tiếng Anh là động từ tobe) thường được biến thành hậu tố đuôi chỉ ngôi để ghép thẳng vào sau danh từ/tính từ trong thì hiện tại. Ben bir doktorum Tôi là một bác sĩ Trong câu trên, um chính là hậu tốContinue reading “BÀI VII – PHẦN 2 – “LÀ””