BÀI VII – PHẦN 2 – “LÀ”

Hẳn mọi người đã biết, trong tiếng Thổ, động từ “là” (trong tiếng Anh là động từ tobe) thường được biến thành hậu tố đuôi chỉ ngôi để ghép thẳng vào sau danh từ/tính từ trong thì hiện tại. Ben bir doktorum Tôi là một bác sĩ Trong câu trên, um chính là hậu tốContinue reading “BÀI VII – PHẦN 2 – “LÀ””