BÀI 30 – HẬU TỐ: THEO NHƯ…, TRONG TRƯỜNG HỢP…

Vèo 1 cái lại đã đến ngày kết thúc trình độ B2. Thật sự trình độ B2 mình không còn ghi chi tiết như các trình độ bên dưới nữa vì từ B2 trở đi, những gì bạn học được trong sách chỉ còn đơn giản là công thức của các hâu tố, giới từ,Continue reading “BÀI 30 – HẬU TỐ: THEO NHƯ…, TRONG TRƯỜNG HỢP…”

BÀI VII – PHẦN 3 – THÌ TƯƠNG LAI CHƯA HOÀN THÀNH

Trong Tiếng Thổ có một loại thì, đó là thì tương lai chưa hoàn thành. Thì này để chỉ các hành động đã được lập kế hoạch trong quá khứ nhưng cho tới hiện tại vẫn chưa được diễn ra. Câu khẳng định + Câu phủ định Công thức Động từ gốc (bỏ mak/mek) +Continue reading “BÀI VII – PHẦN 3 – THÌ TƯƠNG LAI CHƯA HOÀN THÀNH”