BÀI 30 – BÀI TẬP

Bài 1: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống Bài 2: Chọn phương án đúng Bài 3: Viết lại câu tường thuật theo mẫu Bài 4 Tạo thành câu dựa vào các từ cho sẵn Bài 5: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống Bài 6: Chọn từ trong khung điền vào chỗContinue reading “BÀI 30 – BÀI TẬP”

BÀI 30 – HẬU TỐ: THEO NHƯ…, TRONG TRƯỜNG HỢP…

Vèo 1 cái lại đã đến ngày kết thúc trình độ B2. Thật sự trình độ B2 mình không còn ghi chi tiết như các trình độ bên dưới nữa vì từ B2 trở đi, những gì bạn học được trong sách chỉ còn đơn giản là công thức của các hâu tố, giới từ,Continue reading “BÀI 30 – HẬU TỐ: THEO NHƯ…, TRONG TRƯỜNG HỢP…”