BÀI 8 – PHẦN 3 – ĐUÔI ‘DIR’ – KHẲNG ĐỊNH HAY DỰ ĐOÁN

Bài học hôm nay rất nhanh và dễ hiểu thôi, do văn phạm ngữ pháp này chúng ta đã từng được gặp nhiều lần trước đây. Hôm nay chúng ta sẽ nói kỹ hơn về nó. Đuôi “dir” / “dır” / “dur” / “dür” Trong bài 6 – phần 2 – thì hiện tại tiếpContinue reading “BÀI 8 – PHẦN 3 – ĐUÔI ‘DIR’ – KHẲNG ĐỊNH HAY DỰ ĐOÁN”

BÀI VI – PHẦN 2 – THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (CÁCH NÓI TRANG TRỌNG)

Phần tìm hiểu hôm nay rất đơn giản và dễ hiểu. Chúng ta tìm hiểu 1 thì quen thuộc mà chúng ta đã học ở những bài đầu tiên, đó là thì hiện tại tiếp diễn, tuy nhiên dùng trong cách nói trang trọng. Ví dụ với 2 câu như sau Biz geliyoruz Biz gelmekteyizContinue reading “BÀI VI – PHẦN 2 – THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (CÁCH NÓI TRANG TRỌNG)”