BÀI VI – BÀI TẬP

Bài 1: Điền hậu tố thích hợp vào sau từ Bài 2: Chọn từ đúng để điền vào chỗ trống Bài 3: Chọn từ gợi ý trên khung để biến đổi và điền vào đoạn văn Bài 4: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống Bài 5: Hoàn thành đoạn văn sau Bài 6:Continue reading “BÀI VI – BÀI TẬP”

BÀI VI – PHẦN 3 – TỪ KẾT NỐI

Hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu 1 số từ được sử dụng rất thường xuyên trong tiếng Thổ để tạo nên kết nối cho câu. 1.Từ nối “de/da” Chúng ta đã biết hậu tố de/da được dùng để thêm vào sau danh từ để chỉ: Ở (nơi nào đó) Cũng Ví dụ:Continue reading “BÀI VI – PHẦN 3 – TỪ KẾT NỐI”

BÀI VI – PHẦN 2 – THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (CÁCH NÓI TRANG TRỌNG)

Phần tìm hiểu hôm nay rất đơn giản và dễ hiểu. Chúng ta tìm hiểu 1 thì quen thuộc mà chúng ta đã học ở những bài đầu tiên, đó là thì hiện tại tiếp diễn, tuy nhiên dùng trong cách nói trang trọng. Ví dụ với 2 câu như sau Biz geliyoruz Biz gelmekteyizContinue reading “BÀI VI – PHẦN 2 – THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (CÁCH NÓI TRANG TRỌNG)”

BÀI VI – PHẦN 1 – HẬU TỐ XÁC ĐỊNH TRỰC TIẾP (HẬU TỐ ĐỐI CÁCH)

Hôm nay chúng ta sẽ học sang 1 phần văn phạm ngữ pháp mới. Thực ra trong các ngôn ngữ quen thuộc khác với chúng ta (tiếng Anh, tiếng Việt,..) cũng có phần văn phạm này, tuy nhiên các ngôn ngữ đó không ghép trực tiếp hậu tố vào từ trước nó như tiếng ThổContinue reading “BÀI VI – PHẦN 1 – HẬU TỐ XÁC ĐỊNH TRỰC TIẾP (HẬU TỐ ĐỐI CÁCH)”