BÀI VI – PHẦN 2 – THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (CÁCH NÓI TRANG TRỌNG)

Phần tìm hiểu hôm nay rất đơn giản và dễ hiểu. Chúng ta tìm hiểu 1 thì quen thuộc mà chúng ta đã học ở những bài đầu tiên, đó là thì hiện tại tiếp diễn, tuy nhiên dùng trong cách nói trang trọng. Ví dụ với 2 câu như sau Biz geliyoruz Biz gelmekteyizContinue reading “BÀI VI – PHẦN 2 – THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (CÁCH NÓI TRANG TRỌNG)”