BÀI VI – PHẦN 2 – THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (CÁCH NÓI TRANG TRỌNG)

Phần tìm hiểu hôm nay rất đơn giản và dễ hiểu.

Chúng ta tìm hiểu 1 thì quen thuộc mà chúng ta đã học ở những bài đầu tiên, đó là thì hiện tại tiếp diễn, tuy nhiên dùng trong cách nói trang trọng.

Ví dụ với 2 câu như sau

 • Biz geliyoruz
 • Biz gelmekteyiz

Hai câu trên đều có ý nghĩa giống nhau, đó là “Chúng tôi đang đến đây”, tuy nhiên câu thứ 2, chúng ta chỉ sử dụng nó trong tình huống cần lịch sự, trang trọng (ví dụ như khi chúng ta nói chuyện với 1 người mà cần thể hiện sự lịch sự, trang nghiêm, hoặc trên các bản tin, bài báo,…)

Câu khẳng định

Công thức:

Động từ nguyên thể+ te/ta + đuôi chỉ ngôi

Với động từ có đuôi mek, chúng ta thêm te

Với động từ có đuôi mak, chúng ta thêm ta

 • Gitmekteyim
 • Gitmektesin
 • Gitmekte
 • Gitmekteyiz
 • Gitmektesiniz
 • Gitmekteler

Câu phủ định

Có 2 cách tạo nên câu phủ định.

Cách 1: Động từ phủ định nguyên thể + te/ta + đuôi chỉ ngôi

 • Okumamaktayım
 • Okumamaktasın
 • Okumamakta
 • Okumamaktayız
 • Okumamaktasınız
 • Okumamaktalar

Cách 2: Động từ nguyên thể + te/ta + değil + đuôi chỉ ngôi

 • Yapmakta değilim
 • Yapmakta değilsin
 • Yapmakta değil
 • Yapmakta değiliz
 • Yapmakta değilsiniz
 • Yapmakta değiller

Câu hỏi

Động từ nguyên thể + te/ta + mi/mı + đuôi chỉ ngôi

Chú ý: riêng với ngôi Onlar, chúng ta sẽ thêm đuôi chỉ ngôi ler/lar ngay sau te/ta
 • Okumakta mıyım?
 • Okumakta mısın?
 • Okumakta mı?
 • Okumakta mıyız?
 • Okumakta mısınız?
 • Okumaktalar mı?

Bài tập

Đổi các câu sau từ thì hiện tại tiếp diễn bình thường sang thì hiện tại tiếp diễn thể trang trọng

 1. Olimpiyat oyunlarına dört yılda bir farklı ülkelerden binlerce sporcu katılıyor
 2. UNICEF çocuk hakları, sağlık ve eğitimle ilgili çalışmalar yapıyor
 3. Türkiye’ye en çok Avrupa ülkelerinden turist geliyor.
 4. Sen uyuyor musun?
 5. Onlar yeni bir kitap alıyorlar
 6. Ben onu bilmiyorum.

Published by Hoàng Lê Thanh Hà

A Turkey-addict.

One thought on “BÀI VI – PHẦN 2 – THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (CÁCH NÓI TRANG TRỌNG)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: