BÀI 24 – BÀI TẬP

Bài 1 – Nối hai vế sau cho đúng

Bài 2 – Viết thêm để tạo thành câu đúng

Bài 3 : Viết lại thành câu cho đúng

Bài 4: Chọn từ đúng trong khung để điền vào chỗ trống

Bài 5: Sắp xếp lại từ thành câu có nghĩa

Bài 6: Chọn câu trả lời đúng

Bài 7: Điền hậu tố đúng

Bài 8: Chọn từ trong khung điền vào chỗ trống cho văn bản và chọn câu trả lời đúng

Published by Hoàng Lê Thanh Hà

A Turkey-addict.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: