Lảm nhảm về giá đồng USD tại Thổ

Tỉ giá 1 USD bên Thổ là 7.9 TL vào ngày hôm nay – 13/10/2020 (vài hôm trước đã từng chạm mốc 7.93 TL). Với người dân sống ở Thổ, việc kiếm tiền Lira (tiền Thổ – viết tắt là TL) và mua đồ bằng đồng Lira, cuộc sống có lẽ sẽ không có gìContinue reading “Lảm nhảm về giá đồng USD tại Thổ”