NHẬP MÔN 3: SỐ

Nốt bài nhập môn này là chúng mình sẽ bước sang những bài học ngữ pháp đầu tiên nhé!

 Ở bài nhập môn này, chúng mình sẽ học 3 phần: các số trong tiếng Thổ, cách đọc số điện thoại, cách chuyển từ số ít thành số nhiều.

1. Số trong tiếng Thổ

 • bir:    1
 • iki:    2
 • üç:    3
 • dört: 4
 • beş:   5
 • altı:   6
 • yedi:  7
 • sekiz: 8
 • dokuz: 9
 • on:    10
 • yirmi: 20
 • otuz:  30
 • kırk:  40
 • elli:  50
 • altmış:60
 • yetmiş:70
 • seksen:80
 • doksan:90
 • yüz:   100
 • bin:   1000
 • milyon:1,000,000
 • milyar:1,000,000,000
 • sıfır: 0
 • çeyrek:1/4
 • yarım: 1/2 (<1  – tương đương với “một nửa”)
 • buçuk: 1/2 (>1 – tương đương với “rưỡi”)

Cách đọc số tương tự như trong tiếng Việt

Ví dụ:

1991

Một ngàn chín trăm chín mươi mốt

Bin dokuz yuz doksan bir

2. Cách đọc số điện thoại

Thường số điện thoại trong tiếng Thổ được đọc chia thành các phần: 

6 số đầu chia thành 2 cặp – 4 số cuối chia thành 2 cặp 

532 725 75 89

beş yüz otuz iki, yedi yüz yirmi beş, yetmiş beş, seksen dokuz

Một số số điện thoại khẩn cấp ở Thổ

 • Cảnh sát (polis): 155
 • Cứu hỏa (itifaiye): 110
 • Cấp cứu (ambulans): 112
 • Điện lực (elektirik arıza): 186
 • Sự cố nước (su arıza): 185
 • Sự cố ga (doğalgaz arıza): 187
 • Hiến binh (jandarma): 156

3. Cách chuyển từ số ít sang số nhiều

Một cách vô cùng đơn giản để chuyển từ số ít sang số nhiều tiếng Thổ là thêm hậu tố -ler/-lar vào sau danh từ.

Ví dụ: 

1 con mèo: kedi. Nhiều con mèo: kediler

1 người đàn ông: adam. Nhiều người đàn ông: adamlar

Vậy khi nào thì thêm -ler, khi nào thì thêm -lar?

 • Thêm -ler khi: Nguyên âm cuối cùng trong danh từ là 1 trong các nguyên âm sau: e, i, ü, ö.
  Ví dụ: kedi là danh từ có nguyên âm cuối cùng là “i’, vậy nên sẽ thêm -ler để thành kediler.
 • Thêm -lar khi: Nguyên âm cuối cùng trong danh từ là 1 trong các nguyên âm sau: a, ı,u,o.
  Ví dụ: adam là danh từ có nguyên âm cuối cùng là “a”, vậy nên sẽ thêm -lar để thành adamlar.

Nghe có vẻ hơi rắc rối đúng không? Các bạn đừng lo, những bài sau khi tìm hiểu thêm về ngữ pháp tiếng Thổ, các bạn sẽ ước “giá mà nó chỉ có -ler và -lar” :))))  Đùa thôi 😉  

Cái này mới là thật nè, quy luật các nguyên âm tương tự như bên trên sẽ áp dụng trong hầu hết các cách chia động từ và ghép hậu tố vào từ, nên các bạn sẽ nhớ nó rất nhanh thôi, không có gì căng thẳng hết.

Bây giờ các bạn đã sẵn sàng làm bài quiz flashcard sau chưa?

Flashcard Số trong tiếng Thổ  

Published by Hoàng Lê Thanh Hà

A Turkey-addict.

One thought on “NHẬP MÔN 3: SỐ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: