BÀI 24 – PHẦN 2 – DÙ…(2)

Hôm nay chúng ta tiếp tục học về văn phạm “Dù…mà vẫn…”.

Bài trước chúng ta đã biết dùng “halde” để nói “dù…”.

Có 2 từ khác cũng cùng nghĩa với “halde”, đó là “rağmen” và “karşın”.

Cách tạo thành câu với “rağmen” và “karşın” như thế nào?


Với danh từ được tạo từ động từ:

Gốc động từ giữ ma/me (bỏ k) + masına/mesine + rağmen/ karşın

Ví dụ:

Hiç çalışmamasına rağmen sınavda başarılı oldu

Hiç çalışmamasına karşın sınavda başarılı oldu   

Dù nó chẳng học chút nào mà vẫn đỗ kỳ thi

Çok çalışmasına rağmen sınavda başarılı olamadı

Çok çalışmasına karşın sınavda başarılı olamadı

Dù nó học rất nhiều mà vẫn không đỗ được kỳ thi

Với danh từ bình thường khác (không tạo nên từ động từ)

Chúng ta thêm (y)E vào danh từ đứng trước rağmen/ karşın

Hakem olumsuz hava koşullarına rağmen maçı oynattı

Hakem olumsuz hava koşullarına karşın maçı oynattı

Dù thời tiết xấu mà trọng tài vẫn cho tiếp tục trận đấu

Vậy là xong, bài hôm nay cũng cực dễ hiểu nhỉ!


Bài tập

Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống

Published by Hoàng Lê Thanh Hà

A Turkey-addict.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: