BÀI 24 – PHẦN 1 –DÙ…(1)

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cách nói “Dù…mà vẫn…

Công thức rất đơn giản, giống hệt công thức của için như bài 23 – phần 1. Chỉ khác là sẽ thay için bằng halde

Ví dụ:

Hiç çalışmadığı halde sınavda başarılı oldu

Dù nó chẳng học gì mà vẫn đỗ kỳ thi

Çok çalıştığı halde sınavda başarılı olamadı

Dù nó học rất nhiều mà vẫn không đỗ được kỳ thi

Yarın çok önemli bir konuşma yapacağım halde hiç bir hazırlık yapmadım

Dù ngày mai tôi có một bài diễn thuyết rất quan trọng mà đến giờ tôi vẫn chưa chuẩn bị được gì cả

Rất dễ đúng không nhỉ?


Chúng ta có thể dùng 1 số khuôn mẫu cho văn phạm này như:

Yanında/Beraberinde …. olduğu halde/olmadığı halde… (Dù bên cạnh có/không có…mà vẫn…)

Yanında Ahmet olduğu halde içeri girdi

Dù có Ahmet bên cạnh mà nó vẫn đi vào trong

Beraberinde gerekli evraklar olmadığı halde toplantıya katıldı

Dù không mang những tài liệu cần thiết bên mình mà nó vẫn vào họp

Đó là tất cả những gì cần nhớ của bài hôm nay. Siêu ngắn và siêu dễ, đúng không nhỉ?


Bài tập

Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống

Published by Hoàng Lê Thanh Hà

A Turkey-addict.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: