Blog

BÀI 30 – HẬU TỐ: THEO NHƯ…, TRONG TRƯỜNG HỢP…

Vèo 1 cái lại đã đến ngày kết thúc trình độ B2. Thật sự trình độ B2 mình không còn ghi chi tiết như các trình độ bên dưới nữa vì từ B2 trở đi, những gì bạn học được trong sách chỉ còn đơn giản là công thức của các hâu tố, giới từ,Continue reading “BÀI 30 – HẬU TỐ: THEO NHƯ…, TRONG TRƯỜNG HỢP…”

#6 – Eşim

Eşim çok iyi espri yeteneğine sahip olan bir insandı, her zaman, her durumda şaka yapabilirdi.  Bir gün, eşime güzel 2 aktristin resimini gösterdim, birisi ise Fahriye Evcen ve diğer olan ise Hande Erçel. Ona bu 2 kadının arasında birisini seçebilseydi kimi seçerdi diye sorduğumda eşim 2 resime şapşal şapşal baktı, gerçekten çok nefret verici birContinue reading “#6 – Eşim”

BÀI 29 – DANH ĐỘNG TỪ, DANH TÍNH TỪ VÀ TỪ NỐI CÓ CHỨA “Kİ”

DANH ĐỘNG TỪ Lại thêm 1 bài nữa về danh động từ, hay nói đúng hơn, là các giới từ, trạng từ, liên từ hay hậu tố được thêm vào sau danh động từ ấy. -mEktEnsE, -mEk varken, – mEk yerine Ý nghĩa: thay vì, thà rằng Dùng văn phạm này khi chúng ta cóContinue reading “BÀI 29 – DANH ĐỘNG TỪ, DANH TÍNH TỪ VÀ TỪ NỐI CÓ CHỨA “Kİ””

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Nhận thông tin về bài học mới?

Hãy nhập email vào đây nhé!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: