BÀI 12 – PHẦN 2 – ÜZERE

Thật sự tiêu đề bài này mình không có cách nào dịch ra tiếng Việt được vì bản thân từ üzere đã mang nhiều nghĩa khá khác nhau. Thôi thì cứ để nguyên vậy. Cũng như nhiều từ nối khác, üzere là một trong các từ được sử dụng khá nhiều trong tiếng Thổ. CóContinue reading “BÀI 12 – PHẦN 2 – ÜZERE”