Văn hóa “Đi hỏi vợ”

Ở Thổ, từ xưa tới nay có 1 văn hóa rất quan trọng, đó là “Đi hỏi vợ”. – Kız isteme Đi hỏi vợ là gì? Có thể hiểu nôm na là “Dạm ngõ” như ở Việt Nam vậy. Thổ Nhĩ Kỳ thời xưa cũ, với vấn đề hôn nhân của con cái khá giốngContinue reading “Văn hóa “Đi hỏi vợ””