Giáng sinh an lành!!!

Như trên toàn thế giới, Giáng Sinh là ngày Chúa Jesus (hay còn gọi là sứ giả İsa – İsa peygamber trong Hồi giáo) ra đời. Chúng ta hay gọi ngày Christmas là Noel. Tuy Chúa Jesus (hay Sứ giả İsa) là một trong những Peygamber (sứ giả) quan trọng của đạo Hồi, nhưng đạoContinue reading “Giáng sinh an lành!!!”