BÀI 19 – PHẦN 3 – THỂ BỊ ĐỘNG (3)

Bài hôm nay khá ngắn và bao gồm toàn những văn phạm chúng ta đã học. Đó là cách kết hợp giữa động từ hỗ tương, động từ khởi phát và động từ bị động. Chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp ba loại động từ này lại để tạo nên một động từContinue reading “BÀI 19 – PHẦN 3 – THỂ BỊ ĐỘNG (3)”