Nhạc Thổ – ừm…

Hôm nay mình sẽ nói về nhạc Thổ nhé – thể loại mình khá…ít ưa. 😀 Nhạc Thổ mình thấy gần giống như nhạc của khu vực từ Ấn Độ tới Ả Rập. Nhạc những nước này bị ảnh hưởng nhiều bởi tiếng Ezan – là tiếng đọc kinh từ nhà thờ Hồi giáo, báoContinue reading “Nhạc Thổ – ừm…”