Bài V – PHẦN III – SO SÁNH HƠN – SO SÁNH NHẤT

Bài hôm nay chúng ta sẽ học về so sánh, cách nói so sánh các vật với nhau, hoặc cách nói 1 vật nào đó ‘nhất’ về mặt nào đó nhé. I. So sánh hơn Công thức để tạo thành 1 câu so sánh “cái này hơn cái kia” là Danh từ 1(chủ ngữ) +Continue reading “Bài V – PHẦN III – SO SÁNH HƠN – SO SÁNH NHẤT”

Bài V – PHẦN II – BIẾN DANH TỪ THÀNH TÍNH TỪ

Hôm nay bài của chúng ta rất ngắn và dễ hiểu thôi, đó là cách biến đổi từ một danh từ thành tính từ. Ví dụ với danh từ sau: Anlam Ý nghĩa Chúng ta có thể đổi danh từ này thành tính từ như sau Anlamlı Có ý nghĩa Anlamsız Vô nghĩa Các bạnContinue reading “Bài V – PHẦN II – BIẾN DANH TỪ THÀNH TÍNH TỪ”

BÀI IV- PHẦN 2 – THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN CỦA DANH TỪ, TÍNH TỪ

Phần trước của bài IV, chúng ta đã tìm hiểu cách biến đổi động từ thành thì quá khứ đơn. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm cách biến đổi thì quá khứ đơn của danh từ và tính từ. Bài hôm nay khá đơn giản thôi, vì cách biến đổi của danh từContinue reading “BÀI IV- PHẦN 2 – THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN CỦA DANH TỪ, TÍNH TỪ”