Bài V – PHẦN III – SO SÁNH HƠN – SO SÁNH NHẤT

Bài hôm nay chúng ta sẽ học về so sánh, cách nói so sánh các vật với nhau, hoặc cách nói 1 vật nào đó ‘nhất’ về mặt nào đó nhé.

I. So sánh hơn

Công thức để tạo thành 1 câu so sánh “cái này hơn cái kia” là

Danh từ 1(chủ ngữ) + danh từ 2 + dan/den + daha + tính từ + đuôi chỉ ngôi

Ví dụ:

O sınıf bu sınıftan daha büyük

Lớp học đó lớn hơn lớp học này

Tokyo New York’tan daha kalabalık

Tokyo đông hơn New York

Lưu ý: nếu danh từ 2 kết thúc bằng các phụ âm sau f, s, t, k, ç, ş,h,p, chúng ta sẽ thay

 • den -> ten
 • dan -> tan

II. So sánh nhất

Để nói 1 cái gì đó là “nhất” về mặt nào đó, chúng ta có 2 trường hợp như sau

 • Về sự sở hữu

Hilal sınıfın en çalışkan öğrencisi.

Hilal là học sinh chăm chỉ nhất của lớp

Vậy công thức ở đây là

Danh từ 1 (chủ ngữ) + Danh từ 2 (có sở hữu cách) + en + tính từ + Danh từ 3 (thuộc sở hữu của danh từ 2) +đuôi chỉ ngôi

Xem phân tích sau để hiểu

Ở đây, chúng ta thấy từ “öğrenci” được thêm đuôi “si” rồi sau đó mới được thêm đuôi “sin” cho ngôi sen. Nhớ lại bài sở hữu cách chúng ta đã học, öğrenci ở đây là öğrenci của sınıf -> chúng ta sẽ nói là sınıfın öğrencisi.

Sen sınıfın en akılı öğrencisisin

Mày là học sinh thông minh nhất lớp
 • Về địa điểm

Danh từ 1 (chủ ngữ) + Danh từ 2 (địa điểm) + daki/deki + en + tính từ + Danh từ 3 + đuôi chỉ ngôi

Ví dụ:

Ở đây, từ öğrenci sẽ không thêm đuôi “si” nữa vì nó không thuộc sở hữu của danh từ nào.

Mehmet, okuldaki en çalışkan öğrenci

Mehmet là học sinh chăm chỉ nhất tại trường

Lưu ý: Thay vì chỉ dùng de/da để chỉ “(đâu đó) như các bài trước chúng ta đã học (xem lại ở đây – tìm phần 3), ở phần ngữ pháp này, chúng ta phải dùng thêm “ki” sau de/da, lý do tại sao thì chúng ta sẽ dành tìm hiểu ở những phần ngữ pháp sau nhé.

Nếu danh từ 2 kết thúc bằng các phụ âm sau f, s, t, k, ç, ş,h,p, chúng ta sẽ thay

 • deki -> teki
 • daki -> taki

III. Mở rộng

Thường ở cuối các câu so sánh nhất, chúng ta có thể thêm dir/dır/dur/dür vào sau khi thêm hậu tố chỉ ngôi. dir/dır/dur/dür ở đây cũng có nghĩa tương tự như “” thôi. Thêm vào cũng được mà không thêm thì cũng không sai. Ở đây mình nêu lên văn phạm này để các bạn có chút nhớ về nó, để trong các bài sau, khi gặp những đuôi này chúng ta sẽ không bỡ ngỡ, và có thể hiểu rõ hơn về nó.

Ví dụ:

Istanbul, Türkiye’deki en renkli ildir.

Istanbul là thành phố nhiều màu sắc nhất Thổ Nhĩ Kỳ

Sen sınıfın en akılı öğrencisisindir

Mày là học sinh thông minh nhất lớp

Cách thêm thì hoàn toàn tuân theo quy luật nguyên âm cuối cùng của danh từ như chúng ta đã học ở những bài trước.

Lưu ý: Nếu danh từ kết thúc bằng 1 trong các phụ âm f, s, t, k, ç, ş,h,p, thì chúng ta sẽ thay

 • dir -> tir
 • dır -> tır
 • dur -> tur
 • dür -> tür

IV. Bài tập

Dịch các câu sau sang tiếng Thổ:

 • Tôi cao hơn bạn
 • Đấm bốc nguy hiểm hơn tenis
 • Istanbul đắt đỏ hơn Ankara
 • Cây bút đó dài hơn cây bút này
 • Tóc của Aslıhan dày hơn tóc của tôi
 • Quyển sách nào nhiều màu sắc nhất ở đây?
 • Everest là đỉnh núi cao nhất thế giới, phải không?
 • Ai là người gầy nhất trong lớp?
 • Trong gia đình bạn, ai là người trẻ nhất nhà?

Published by Hoàng Lê Thanh Hà

A Turkey-addict.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: