BÀI V – BÀI TẬP

Bài 1: Điền tên của từng loại quả và rau vào chỗ trống

Bài 2: Đọc đoạn hội thoại bên tay trái và viết câu hỏi thích hợp cho câu trả lời cho sẵn

Bài 3: Điền từ gợi ý trong khung vào chỗ trống

Bài 4: Điền vào chỗ trống và thêm số thứ tự để tạo thành đoạn hội thoại có nghĩa

Bài 5: Điền thêm hậu tố vào chỗ trống cho phù hợp

Bài 6: Điền thêm hậu tố vào chỗ trống

Bài 7: Viết một đoạn văn giới thiệu về bản thân bạn như ví dụ bên dưới

Bài 8: Điền thêm vào đoạn hội thoại bên tay trái và trả lời câu hỏi bên tay phải

Bài 9: Nhìn bức tranh dưới đây và điền số thích hợp

Bài 10: Trò chơi ô chữ

Bài 11: Dùng từ gợi ý để tạo thành câu

Bài 12: Điền hậu tố để tạo thành câu ra lệnh

Bài 13: Nhìn thông tin ở tranh và đánh dấu đúng/sai vào các câu trả lời bên dưới

Published by Hoàng Lê Thanh Hà

A Turkey-addict.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: