Vậy là xong B1 rồi!!!

Huraaaaa!!!! Vậy là chúng ta cũng đi được tới ngày kết thúc trình độ B1. Thật xúc động làm sao vì khi bắt đầu những bài học đầu tiên, mình rất sợ mình là người nản trước LOL. Để học lại toàn bộ tiếng Thổ không khó với mình, cái khó là phải viết lạiContinue reading “Vậy là xong B1 rồi!!!”