BÀI II – BÀI TẬP

Bài 1: Điền từ vào chỗ trống để tạo nên động từ đúng

Bài 2: Điền động từ gốc

Bài 3: Điền thêm vào chỗ trống để thể hiện thì hiện tại tiếp diễn

Bài 4: Nối từ để tạo thành câu đúng

Bài 5: Ghép từ trong câu để thành câu đúng. Chia thì hiện tại tiếp diễn cho động từ

Bài 6: Điền vào chỗ trống cho câu hỏi

Bài 7: Đọc đoạn văn sau và đánh dấu vào đúng/sai

Bài 8: Điền số vào cho đúng câu trả lời của câu hỏi

Bài 9: Điền thêm hậu tố vào sau danh từ

Bài 10: Điền câu hỏi đúng cho câu trả lời

Bài 11: Điền từ đúng vào chỗ trống

Bài 12: Điền câu trả lời đúng tùy ý

Bài 13: Viết giờ như số thể hiện

Bài 14: Điền thêm câu để tạo thành câu hoàn chỉnh

Bài 15: Điền vào chỗ trống để tạo thành câu có nghĩa như ví dụ

Bài 16: Dùng giờ gợi ý để viết câu trả lời cho câu hỏi

Bài 17: Dựa vào thông tin thời gian biểu như bên trái để viết đoạn văn bên tay phải

Bài 18: Điền vào chỗ trống để tạo thành đoạn văn có nghĩa

Published by Hoàng Lê Thanh Hà

A Turkey-addict.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: