BÀI 8 – BÀI TẬP

Bài 1: Điền thêm hậu tố vào chỗ trống

Bài 2: Điền thêm hậu tố vào chỗ trống và trả lời câu hỏi

Bài 3: Điền vào chỗ trống cho đoạn văn

Bài 4: Điền vào chỗ trống cho đoạn văn

Bài 5: Điền hậu tố vào cho câu

Bài 6: Chia thì thích hợp cho câu

Bài 7: Chọn thì đúng cho từ

Bài 8: Điền hậu tố vào chỗ trống, với các câu mang hàm ý dự đoán, đánh dấu tích bên cạnh

Bài 9: Điền hậu tố tạo thành thì đúng cho câu

Bài 10: Chọn đúng động từ để điền vào chỗ trống và chia thì cho động từ

Bài 11: Đọc thông báo bên dưới và trả lời câu hỏi

Published by Hoàng Lê Thanh Hà

A Turkey-addict.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: