ĂN UỐNG

Mình đặt tiêu đề bài là ăn uống nhưng thực chất ý nghĩa các từ lóng, thành ngữ, tục ngữ trong bài này không liên quan gì tới ăn uống cả LOL, nó chỉ chứa các từ vựng thuộc về đồ ăn, nhưng nghĩa bóng của nó lại hoàn toàn khác biệt. Şişede balık olmakContinue reading “ĂN UỐNG”