ANATOLIA

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu 1 vài thành ngữ cổ thường được dùng ở vùng Tiểu Á (Anatolia) ağzında bakla ıslanmamak Thành ngữ Ý nghĩa: Nghĩa đen: Đậu không ướt nổi trong mồm Nghĩa bóng: Không giữ được bí mật Ví dụ: Sana da birşey söylenmez, ağzında bakla ıslanmıyor.  Tao không nói cho mày cáiContinue reading “ANATOLIA”